©2017-2020 Suvarma.com | Design by Ramil Bayramli | Baku, Azerbaijan | +994 55 653 2001

Bəzi bitkilərin suvarılmasında çiləmə sistemi daha uyğun hesab edilir. Bura buğda, arpa, qarğıdalı, yonca, kartof, kələm, soğan və sair bitkiləri aid etmək olar. Çiləmə suvarma sisteminin geniş tədbiq olunan 3 növü mövcuddur:

  1. Manqallı boru sistemi (sökülüb yığılan).

2. Tamburlu sulama.

3. Pivot sistemi.

TARLA