©2017-2020 Suvarma.com | Design by Ramil Bayramli | Baku, Azerbaijan | +994 55 653 2001

Rotor növlü çiləyicilər: SRM, PGJ, PGP, İ-25, İ-40, İ-60, İ-90.
Geniş ərazilərin suvarılması üçün nəzərdə tutulub.

Sprey növlü çiləyicilər: PSU 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A.
Kiçik və orta ərazilərin qısa müddətdə suvarılması üçün əlverişlidir.

MP rotators: MP1000, MP2000,MP3000. Küləkli, yamac və gilli
ərazilərin suvarılması üçün idealdır.Su məsrəfinə 30% qənaət edir.

ST Sistem: ST-90, ST-1600. Sintetik (süni) qazon örtüklərinin
suvarılması üçün nəzərdə tutulub.

Kontroller: NODE, X-Core, İ-Core, PCC, ACC. Suvarma
sisteminin avtomatik idarə edilməsini proqramlaşdırır və idarə edir.

Elektromaqnit klapanlar: PGV 1", PGV 1/2", PGV 2",
İCV-3". Kontrollerdən gələn siqnal vasitəsi ilə su axınını açır və ya bağlayır.

Sensor: Mini-Clik, Solar-Sync, ET System. Hava şəraitindən
asılı olaraq suvarma sisteminin dayandırır və ya korrektə edir.

Babler: PCB, AFB, MSBN. Çiləyici gövdəsi üzərinə taxılan
damladıcı başlıqlar. Qazonluqda olan ağac və kolların suvarılması üçün nəzərdə tutulub.

LANDŞAFT

SRM
PGP
i-25
PGJ
i-60
i-40
i-90