©2017-2020 Suvarma.com | Design by Ramil Bayramli | Baku, Azerbaijan | +994 55 653 2001

DAMCILI

Damcılı suvarma sistemində su damladıcılar vasitəsi ilə birbaşa bitkilərin kök sisteminə verilir, suya, işçi qüvvəsinə, gübrəyə xeyli qənaət edilir və yüksək məhsuldarlıq əldə olunur.

Sistem altı əsas hissədən ibarətdir:

1. Su mənbəyi və nasosxana.
2. Filtrasiya sistemi.
3. Gübrələmə sistemi.
4. Magistral boru xətti.
5. Sektor boru xətləri.

Diametrləri 16 mm və 20 mm ölçüsündə olan damlama boruları 2 növə bölünür:
1. Saatda 2 və ya 4 litr verimliliyi olan və boru daxilinə montaj edilmiş damladıcılar

(20,33,40,50,70,100sm aralılığı mövcud olur).
2. Su verimliyi 100 litrəyə qədər artırıla bilən və damlama borusu deşilərək üzərinə taxılan damladıcılar.